Betingelser & vilkår

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter og tjenester fra Stein Kvalheim AS til forbrukere.

Generelt
For å kunne handle på Stein Kvalheim AS må du ha fylt 18 år.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i

  • forbrukerkjøpsloven
  • markedsføringsloven
  • personopplysningsloven
  • e-handelsloven
  • kredittkjøpsloven

I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven.

Retur

Angrerettloven gir deg som privatperson rett til å uforbeholdent returnere varen og få pengene tilbake 14 dager etter at du har mottatt varen. Kjøper har selv risikoen for skader under transport som skyldes mangelfull emballasje ved retur. Kjøper betaler returfrakt. (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). All retur sendes som brev eller pakke, ikke i oppkrav.

Feilsendte varer
Dersom du har fått feilsendte varer, dekker vi returporto.

Skadet vare
Dersom varen har blitt skadet under frakt, så ta kontakt med oss på epost før du returnerer varen. Kjøpssummen vil bli refundert, samt portokostnader ved retur.

Stein Kvalheim AS ønsker til enhver tid å yte den beste service overfor sine kunder. Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, eller vedlegg i utsendte pakker.

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Stein Kvalheim AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Stein Kvalheim AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt inkl mva, eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandør,og andre kostnader ved import.

Vi forbeholder oss rett å ikke kunne levere varer med bakgrunn i lagersituasjon eller plutselige endringer på pris. Leveringstider oppgitt av oss er kun veiledende og avhengig av lagersituasjon.

Forbehold om mulige skrive-/trykkfeil på våre nettsider.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Salgspant/Betalingsvilkår
Stein Kvalheim AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Vi forbeholder oss retten til og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Generelt
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.gano.no er bare tilgjengelig på norsk. Gjeldende betingelser er til enhver tid angitt på Stein Kvalheim AS sine hjemmesider.
Aldersgrense for netthandel i Norge er 18 år.

Avbestilling av abonnement bør skje en en uke før du mottar neste pakke
Du kan når som helst avbestille ditt abonnement, men det må skje før vi sender neste pakke for å unngå kostnader med retur av materiell.
Derfor må vi ha beskjed ca en uke før du mottar neste pakke. Dette kan du sjekke ved å se hvilke dato du normalt mottar pakker hver mnd eller når kortet ditt blir belastet.

Selger er:
Stein Kvalheim AS, Telefon: 9285 1710
E-post: post@ganoexcelnorway.no

Faktura vedlagt eller sendt pr.mail. Med fakturabetaling får du 10 dagers betalingsfrist.
Det blir utført en kredittsjekk på ditt personnummer, samt en kontroll på at personnummer og folkeregistrert adresse stemmer overens. Dette er en sikkerhet for at personen ordren skal leveres til virkelig er den han / hun utgir seg for å være.
Ved manglende betaling sendes skriftlig varsel om inkasso. Overholdes ikke fristen vil inkasso bli iverksatt. Ved forsinket eller manglende betaling påløper renter og gebyrer i samsvar med forsinkelses- og inkassoloven. Vi forbeholder oss retten til å foreta en kredittvurdering.

Ved både fakturering, purring og inkasso anser vi deres mailadresse som også korrekt skriftelig og dokumentert kanal, som kunde aksepterer du også dette. Ikke bare er det kostnadsbesparende, men også god økologi hvor vi sparer papir.

Om du benytter en mailadresse som er lite i bruk vennligst gi oss beskjed ved bestillig

Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist).
En vare som returneres grunnet benyttelse av angrerett skal kunne selges som ny. I praksis vil dette si at den må returneres i samme stand og mengde som da du mottok produktet, og slik du selv forventer at et nytt produkt skal leveres.

Følgende kriterier må overholdes:
Alt tilbehør skal returneres i samme stand som da du mottok det.
All original emballasje.
Forsegling skal ikke være brutt.
Hvor dette ikke er overholdt, vil varer som kommer i retur, bli returnert til avsender.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist). Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

De returnerte varene må pakkes inn slik at de ikke kan skades og kan spores. Du vil da få et pakkenummer av Posten slik at du har mulighet å spore pakken på www.posten.no. Vi tar ikke imot postoppkrav eller rekommandert sending.
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert eventuell porto for forsendelsen til deg. Kostnaden for retursendingen må du som kunde dekke, da du selv er ansvarlig for å bringe varen tilbake.

Ved benyttelse av angreretten må du også fylle ut et tilbakebetalingsskjema sammen med angrerettskjema, slik at vi kan tilbakebetale deg det du har betalt.

Angrerettskjema sendes i mail sammen med bekreftelse på at bestillingen din er sendt eller vedlagt i forsendelsen.

Returpakken må sendes med sporing (Smartpost eske, norgespakke, servicepakke e.l.) dersom du ønsker sikkerhet for pakken din. Velger du å sende pakken som brevpost, står ikke vi ansvarlig for tapet dersom pakken blir borte i Posten sin sendingsvei.

Kostnaden for oss er veldig lik uansett størrelse og pris på bestilling, så gebyret gjelder og for små bestillinger.
Betales ikke gebyr for uavhentet pakke innen forfallsdato overføres fakturaen inkasso for videre behandling.

Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Du er selv ansvarlig for at opplysningene du gir oss er korrekte. Du står ansvarlig for kostnader ved sending som ikke er kommet til riktig person / adresse dersom det er gitt feil opplysninger. Du står og ansvarlig dersom kontaktopplysningene (epost-adresse og telefonnummer) ikke stemmer, og vi dermed ikke har kunnet kontakte deg.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Falske bestillinger og forsøk på svindel vil alltid bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bestille i andres navn, med mindre dette på forhånd er klarert med mottaker. I tilfeller hvor mottaker ikke kjenner til bestillingen vil dette bli sett på som forsøk på svindel, og blir dermed politianmeldt.

Force majeur
Er Stein Kvalheim AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Stein Kvalheim AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum

Vi forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, uten på forhånd i varsle våre kunder og samarbeidspartnere.